All About Infleum

Pružanje prve pomoći

Apr 17

Tečaj za osposobljavanje vozača za pružanje prve pomoći obavezan je za svakog kandidata te je pohađanje i polaganje istog jedan od uvjeta za polaganje vozačkog ispita i dobivanje vozačke dozvole.

pruzanje prve pomoci

Sami tečaj prve pomoći, odnosno obaveza polaganja istog propisana je Zakonom, te je ovaj korak potreban prilikom polaganja vozačke dozvole. Ova činjenica zapravo niti ne čudi, obzirom da samo upravljanje motornim vozilom sa sobom donosi brojne opasnosti koje se najčešće ne vide na prvu, stoga je ovaj korak potreban svima.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima, te su svi ovi podaci javno dostupni online.

 

U pružanju pomoći osobi koja je ozljeđena ili naglo oboljeloj osobi sudjeluje niz subjekata koji imaju zajednički cilj – spasiti život, spriječiti nastanak trajnih posljedica i skratiti liječenje te oporavak. Osoba koja pruža prvu pomoć započinje spašavanje života i zbrinjavanje ozlijeđenog i bitno utječe na uspješnost poduzetih mjera u prve tri “karike u lancu spašavanja”. 

 

Ovdje se također naglašavaju tri karike u lancu pružanja prve pomoći

 

Prva je i bitna karika u postupku spašavanja života, a uključuje:

 

 • provjeru sigurnosti pristupa mjestu nesreće;
 • obilježavanje i osiguravanje mjesta nesreće i zaštitu ozlijeđenih osoba od mogućeg novog stradavanja;
 • primjenu neodgodivih postupaka prve pomoći:
 • postavljanje osobe bez svijesti u stabilan bočni položaj;
 • poduzimanje mjera oživljavanja osobe bez svijesti koja ne pokazuje znakove života
 • zaustavljanje krvarenja.

 

Druga karika u lancu pružanja pomoći unesrećoj osobi svakako je pozivanje hitne pomoći, što je potrebno učiniti čim prije. Iznimno je važno prilikom pozivanja hitne pomoći govoriti jasno i razgovjetno, kako bi vas osoba s druge strane mogla dobro čuti.

Potrebno je predstaviti, reći jeste li vi osoba koja pruža prvu pomoć unesrećom. Ostaviti vaš kontakt broj na koji vas se može dobiti ukoliko je potrebno više informacija, ali i kako bi hitna pomoć imala liniju koju može kontaktirati ukoliko to bude potrebno.

Nakon toga potrebno je jasno specificirati lokaciju gdje se nesreća dogodila, točnu adresu, lokaciju ili uputu kako do lokacije doći. Vrlo važno je opisati hitnoj pomoći što se točno dogodilo, koliko je unesrećenih osoba, te njihove karakteristika. Opisati ozbiljnost ozljeda, opisati unesrećenog. Primjerice spol, približnu starost. 

Također jako je važno procijeniti postoji li opasnost od vatre, vode, plina, otrovnih tvari, posebnih vremenskih uvjeta kako bi hitna pomoć mogla doći spremna, te pozvati dodatne službe kao što je policija ili vatrogasci ukoliko je to potrebno.

Nakon toga slijedi treći korak karike u lancu, što je pružanje prve pomoći.

Obavezno se potrebno pridržavati sljedećih pravila:

 • Ne stvarajte paniku
 • Ne štetite
 • Postupajte brzo i učinkovito
 • Činite samo ono što se od vas očekuje
 • Ako iz nekog razloga dolazak hitne pomoći nije moguć, organizirajte odgovarajući prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove.

Prvom pomoći ne zbrinjavaju se samo ozljede, već se pomoć pruža i osobi koja je zbog zadobivenih ozljeda znatno psihički i emotivno potresena. Takvu osobu ohrabrujte! Imajte na umu da je već vaša nazočnost uz ozlijeđenu osobu ili naglo oboljelu osobu značajna kao i sam postupak kojim se ozljeda zbrinjava.

Saznajte više na: https://medicinaradaturjak.hr/